_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________

" کانون ایران قلم"

info@iran-ghalam.de

iran-ghalam@hotmail.de

www.iran-ghalam.de

دلخوری یک سرباز گمنام ولایت رجوی از خبرنگار صدای آمریکا

 

 

07.09.2008

خبرگاه

http://www.khabargah.com/index.php?option=com_myblog&show-

 

یک سرباز گمنام فرقه رجوی فکر کرده است که هرجا باید تلویزیون ضد مردمی مجاهدین باشد که تنها سوالات کانالیزه شده بایستی مطرح شود که جواب آنرا هم قبلا با یکدیگر چک کرده اند. این سرباز گمنام ناچارا چون رسوایی عضو بلندپایه مجاهدین که جرئت هم هنوز نداشت که بگوید از مواضع سازمانش دفاع میکند یعنی علی رضا جعفرزاده را دیده است بسیار دلخور از نوع سوال مطرح کردن خبرنگار صدای آمریکا میباشد. از این که بگذریم که اصولا صدای آمریکا ویا صدای اسرائیل ویا دیگر کشورها صدای منافع دولت های  این کشورها میباشند ولی کسی که دیگر حاضر شده است که در این برنامه رادیو ها شرکت کند ویا در مصاحبه ای شرکت کند نمیتواند برای آنها مشخص کند که چه سوالی بکنند ویا برنامه خود را برگزار کنند. این سرباز ولایت فقیه  رجوی هم آرزوی خود را بیان میکند که چرا خبرنگار رادیو آمریکا آنگونه که رجوی ها میخواهند نگذاشته است که یطرفه برای خود گل چینی فریبکارانه کنند. و مانند سربازان گمنام خامنه ای که سانسور را با پس گردنی میخواهد به خبرنگاران حقنه کند این سرباز گمنام رجوی هم حالا که این برنامه وخبرنگار کاری نکرده است که رجوی ها میخواسته اند پس این رادیو هم که در واقع ضد ملاها میباشد را به رژیم منتسب میکند ودلخور از صحنه رسوایی علی رضا جعفرازده میباشد که چیزی جز همین فحاشی های سربازگمنام را نداشته است که دیگران را متهم به همکاری با رژیم ویا وابسته به رژیم کند چرا که مانند آنها فکر نمیکند وعمل نمیکند. این خاصیت سکت ها وتفکرات ضد دمکراتیک است که یا با من هستی ویا بادشمن !راه مستقل هم وجود ندارد . چرا سوال میکنی که مجاهدین آنجا چه کرده اند وچه میکنند و چرا با صدام همکاری کرده اند ومیزان همکاریشان با آمریکاییان چقدر است؟ این سوالات از نظر سربازان گمنام رجوی در جاده خاکی رفتن وخدمت به رژیم است وکسی نباید از ماهیت کارهای مجاهدین سوال کند ونباید به طرف مخالف مجاهدین حتی وقت شصت ثانیه ای بدهد ومهمان چند ده دقیقه به همان سخنان کلییشه ای بپردازد که شبانه روز در رسانه های مجاهدین قابل خواندن و شنیدن است ؟بهرشکل رجوی ها کاملا در این صحنه بایستی که ضربه شده باشند که یکبار مجبور شده اند در مقابل سوالات خبرنگاری قرار گیرند که طبق میل آنها سوال نمیکند. این برای هر گروه دیکتاتوری سخت میباشد ودرکش مشگل وبرای همین نیز هم علی رضا جعفرزاده در صحنه جام کرده بود و هم سربازان گمنام از خرابکاری های جعفرازده دلخور .ولی بهر سوی این مصاحبه نشان داد که مجاهدین در کجا در مقوله گفتگو ودمکراسی قرا ردارندواین در رابطه با خارجی ترین قشر چهره آنها در یک رادیو یی میباشد که سعی میکنند از خود چهره مقبول معرفی کنند ولی امان از زمانی که فرهنگ در پوست وگوشت کسی فرو رفته باشد ومسخ این فرهنگ چماق داری باشد در آنجا نیز ودر بالاترین نقطه باز بالا میاورد ولی این چهره علی رضا جعفرازده که فعلا  مشاوره به جنگ طلبان پنتاگون میدهد ودر فاکس نیوز وابسته به مردخای صهیونیست کار میکند وحقوق بگیر دستگاه آنها شده نشان میدهد که این خود سوخته رجوی این چنین در ملع عام رفتار میکند اگر روزی در مسند «دادگاه خلق«که مجاهدین با خط ونشان برای مخالفین خود میکشند بنشیند با مخالف خود چه میکند واین سرباز گمنام رجوی که در زیر مطلبش را میخوانید بهتر از سرباز ولایت خامنه ای با مخالفانش برخورد نخواهد کرد .

 

 

در زیر مطلبی از یک سرباز دلخور رجوی

وولله
تکراری تلخ
جمشید آشوغ
05.09.2008

وقتی در روز پنجشنبه04.09.2008 آقای علیرضا جعفر زاده به برنامه میز گردی با شما در این تلویزیون حضوریافت این احساس را داشت که مهمان است. البته این احساس تا قبل از شروع برنامه بود.
میزبان نیز تا قبل از شروع برنامه این احساس را (شاید) داشت که میزبان باشد.
اما با اولین سئوال از جانب وولله ،هم آقای جعفر زاده متوجه شد که مهمان نیست و هم برنامه وولله فراموش کرد که میزبان است.
کاملا منطقی وبجاست که مهمان، تمامی پاسخها را حول برنامه ای که دعوت شده پاسخ کامل بدهد.میزبان نیز بدون هیچگونه تردید و شکی تمامی سئوالها را بدون ذره ای گذشت انجام دهد.این یک روند عادی در تمامی میزگردها و بحث های سیاسی است.
برنامه و میز گرد وولله در مورد واگذاری « حفاظت شهر اشرف » از نیروهای آمریکائی به نیروهای عراقی بود.
طول کشیدن برنامه میتوانست بحث را حول « دومحور اصلی ومهم » دامن زند:
الف – ماندن « حفاظت شهر اشرف » تحت نظر نیروهای آمریکا چه منافع و چه ضررهائی را برای ارتش آزادیبخش ، برای سازمان مجاهدین،برای شورای ملی مقاومت و برای مردم ایران ( البته اگر گردانندگان این تلویزیون به مردم ایران اعتقاد داشته باشند ) میتواند در بر گیرد؟
ب – واگذاری « حفاظت شهر اشرف » به نیروهای عراقی چه منافعی را برای آدمخوارن وگوشتخواران ولایت فقیه در بر خواهد داشت؟ با تاکید بر نفوذ این رژیم درعالیترین سطوح دولت کنونی عراق.
این دو سئوال میتوانست اهمیتی بخصوص به برنامه وولله دهد . سئوالهائی از قبیل: استخر ارتش آزادیبخش چگونه است؟ سازمان مجاهدین در ایران هیچ پایه ای ندارند، و چند ی سئوال از قبیل زندانهای مجاهدین ؟ آشی است که رژیم ولایت فقیه سالهای سال گرم کرده و به خورد افکار عمومی میدهد که از گلوی هیچکس هم پائین نمیرود،مگر ازگلوی بسیجیها و ماموران اطلاعاتی رژیم ( مانند شخصی به اسم سبحانی که از طریق تلفن به برنامه وصل شده بود ) و تلویزیون وولله و افراد حزب الله و………..
سئوالهای طرح شده از جانب وولله میتوانستند منطقی باشند اگر برنامه عنوانی دیگر داشت، مانند:
« آشنائی با مجاهدین » یا « شناساندن مجاهدین » و غیره………………..
استخر چه ربطی به عنوان برنامه داشت؟ یا اینکه شهر اشرف، شهر است ( به گفته سبحانی از طریق تلفن) یا شهر نیست چه ربطی به برنامه داشت؟ فقط سبحانی،خاتمی، حزب الله ، وولله و شیرین عبادی میدانند.
معمولا در این برنامه از تلفنها و یا امیلهائی که به برنامه میرسند چند تلفن موافق و چند امیل مخالف با مهمان برنامه ها هستند ( میتوانند به آرشیو برنامه هاشون نگاهی بیندازند ) ، امکان دارد در این برنامه حتی یک نفر موافق با آقای جعفر زاده به هیچ طریقی وصل نشده باشد، حتی به وسیله امیل ؟ آز آن هفتاد هزار نفری که در پاریس 28 ژوئن گرد هم جمع شده بودند و وولله نیز برنامه ای شرم آور در آن مورد تهیه کرده بود هیچکس موفق به وصل شدن به این برنامه نشده بود؟
شاید مونتاژ این برنامه نیز مانند مونتاژ عکسهای موشکی ولایت فقیه بوده باشد؟
بعد ازگذشت سه دهه ازمقاومت مردم ایران به اندازه سه دهه سئوال به نفع مردم ایران وجود دارد،آیا وولله همان چند سئوالی را که مورد توجه و خوشایند ولایت فقیه است باید مطرح میکرد؟خودشان شعور طرح یک سئوال خود جوش را نداشتند؟
توجه به این برنامه، خاطرات مبارزین ایران وجهان را که خوانده بودم در من زنده کرد.از آنجائیکه وولله از مجاهدین سئوال میکرد من خاطرات یک مجاهد را تا جائی که به یاد دارم خاطر نشان میکنم.
* تکراری تلخ *
- ساواک شاه : خودت را معرفی کن؟جزء مارکسیستهای اسلامی هستی؟
- اطلاعات ولی فقیه : منافق هستی یا مجاهد؟
- وولله: آقای جعفر زاده شما مجاهد هستید؟

- ساواک : رابطه ات را با مارکسیستهای اسلامی بگو.
- اطلاعات فقیه: رابطه ات با منافقین چگونه وتا چه حد است؟
- وولله: چه رابطه ای با مجاهدین دارید آقای جعفر زاده؟

- ساواک : چرا اعضاء خودتان را به فلسطین میفرستید؟
- اطلاعات فقیه : چرا منافقین به عراق رفته اند؟
- وولله : چرا رجوی با صدام حسین مذاکره کرد ؟

- ساواک : ما شاهدانی داریم که شما را تروریست میدانند. در همین لحظه یک عده ساواکی وارد سلول میشوند و شهادت میدهند.
- اطلاعات فقیه : ما شاهدانی داریم که منافقین رادرعملیات تروریستی دید ه اند . در همین لحظه عده ای بیشمار از بسیجی ها وارد شدند ، تعدادشان زیاد بود و مقداری از آنها را در حیاط خلوت به انتظار گذاشتند تا نوبتشان برسد. همگی شهادت دادند که منافقین تروریست هستند ، اما ولی فقیه مهربان است و شیرین عبادی نیز به حق جایزه نوبل را دریافت کرده.
- وولله :مجاهدین وقتی که به ایران حمله کردند خیلی از ایرانیها را کشتند و ما یک شاهد داریم که الان پشت خط تلفن است. بعد از بوق تلفن فردی به اسم سبحانی بدون اینکه نفس بکشد گفت : بله آقا،اینها همه تروریست هستند ، مرا زندانی کردند،با صدام شریکند و....................

- ساواک : این پولها را از کجا میاورید ؟ از سازمان الفتح میگیرید؟
- اطلاعات فقیه : پولهایتان را از آمریکائیها میگیرید؟
- وولله : پولهای شما از صدام حسین میرسد؟

- ساواک : بقیه رفقا یت کجا هستند ؟
- اطلاعات فقیه : بقیه منافقین کجا هستند ؟
- وولله : بقیه مجاهدین کجا هستند ؟

- ساواک : مسئول شما کیست و الان کجاست ؟
- اطلاعات فقیه : سر دسته تون کجاست ؟
- وولله : مسعود رجوی کجاست ؟
از دگردیسی چندین دهه این قماش یک امر کاملا مشهود است که وولله بی پروا از نام و نشانهای مشخص استفاده میکند و شاید به همین دلیل باشد که مدیر مسئول این تلویزیون در جائی گفته که هدف این فرستنده ترویج دموکراسی میباشد. البته نگفته ترویج در کجا ، حتما در آمریکا؟ شاید. چونکه کراوات دارد .
حول همین جمله میتوان یک سناریو و فیلمی مضحک به مضحکی جمله مدیر مسئول ساخت با عنوان :
دموکراسی در آمریکا توسط یک ایرانی.
این فرستنده نیز میتواند مسعود رجوی را در:
رودخانه ها،کوهها،جنگلها،دانشگاهها،کارخانه ها،آسمان،ستاره ها،آتشها و قلب مردم ایران پیدا کند.
اگر خوش شانس باشید.

 

مطالبی در ارتباط:

ــ از دست دادن پرستیژ توی برنامه تلوزیونی جالب بود ( من راه نشین) !

ــ VOA TV- برنامه میز گردی با شما- بیژن فرهودی - علیرضا جعفر زاده و محمد حسین سبحانی( ویدئو کامل در یو تیوب ـ سایت آریا)

ــ سمپوزیوم " مجاهدین، آغاز پایان" ( انجمن ایران باستان آینده درخشان )

ــ دفاع جعفرزاده از سازمان مجاهدین خلق و نظرات محمد حسین سبحانی در این مورد (  برنامه تلویزیونی صدای آمریکا )

ــ تبریک و تهنیت به اسرای پادگان اشرف ( کانون رهایی )

ــ نامه به آقای جلال طالبانی رئیس جمهورعراق ( الف ـ مینو سپهر )

ــ کنترل اشرف ( ادوارد ترمادو )

ــ مصاحبه  با دکتر خانباباتهرانی در مورد کنترل پادگان موسوم به اشرف توسط ارتش عراق ( رادیو آلمان )

ــ کنترل قرارگاه اشرف در دست دولت عراق ( بنیاد سحر )

ــ آخرین خبرها از پادگان اشرف در عراق ( آرش صامتی پور )

ــ کنترل اردوگاه مجاهدین برای اولین بار در اختیار عراق ( رادیو بی بی سی )

ــ  ارتش عراق کنترل اشرف را در دست گرفت ( رادیو فردا )

ــ نیروهای آمریکایی از امروز عملیات انتقال مسئولیت اشرف به نیروهای عراقی را آغاز می کنند ( ایلاف )

ــ اردوگاه اشرف تحت كنترل نيروهاي عراقي قرار گرفت ( شبكه تلويزيوني الفرات عراق )

ــ قرارگاه اشرف، از درون و از بیرون ( تحریریه بنیاد سحر )

ــ دولت عراق در پی مصوبه ضد تروریستی خود، حامی مجاهدین در استان دیالی را دستگیر کرد ( تحریریه ایران قلم )

ــ دولت عراق پایگاه اشرف را کنترل خواهد کرد ( رادیو بی بی سی )

ــ همزمان با سفر ملک عبدالله به عراق روزنامه العرب الیوم اردن گزارش داد: عراق بزودی مسئولیت کنترل پادگان اشرف را بر عهده می گیرد ( سایت ایران قلم )

ــ  دستور بازداشت شماری از مسؤولان مجاهدین در عراق صادر شد ( تلویزیون الجزیره )

ــ آیا دولت عراق یک گام به سمت کنترل پادگان مجاهدین در عراق برداشته است؟ ( هیئت تحریریه ایران قلم )

ــ دولت عراق ارتباط با مجاهدین خلق را ممنوع کرد ( رادیو بی بی سی )

ــ یک گردان از ارتش عراق پیرامون پادگان مجاهدین در این کشور مستقر شد ( هیئت تحریریه ایران قلم )

ــ نامه  به نخست وزیر عراق ( کانون رهایی )

ــ بن بست در بن بست ( سایت ایران قلم )

ــ آمریکا، عراق و صلیب سرخ گفتگوهای محرمانه برای اخراج مجاهدین از عراق را شروع کردند ( ایندیپندنت )

ــ ملاقات نماینده سازمان مجاهدین خلق و سفیر دولت اسرائیل در ایتالیا ( سایت ایران قلم )

ــ عراق مجاهدین خلق را به فعالیت های ضد دولتی متهم کرد ( رادیو فردا )

 

 سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است

مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد