_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________

" کانون ایران قلم"

kanoon@iran-ghalam.de

info@iran-ghalam.de

www.iran-ghalam.de

پادگان مريم، مركز جنايات فرقه تروريستي مجاهدين در فرانسه

 

05.12.2008

محسن عباسلوــ کانون آوا

در سال 1360 خورشيدي فرقه تروريستي مجاهدين ايران رسماٌ جنگ كسب قدرت را در برابر رژيم ايران شروع نمود. فرقه مجاهدين كه در روند شكل گيري و سالهاي اوليه پس از انقلاب ضد سلطنتي مردم ايران، به نوعي متحد و همكار رژيم اسلامي ايران بود،كم كم بر سر كسب قدرت با حكومت ايران اختلاف پيدا كرد كه در نهايت، اين روند منجر به آغاز درگيري هاي نظامي بين طرفين گرديد.
مسعود رجوي سركرده فرقه كه مدعي بود زمامداري ايران بايد به وي تحويل داده شود پس از شكست انواع ترفندهايش در به دست آوردن قدرت و حكومت در ايران، در سال 1360 خورشيدي فرمان جنگ مسلحانه را با حكومت ايران رسماٌ اعلام نمود.
در اين ايام وي از ايران گريخت و به همراه كادرهاي بلندپايه فرقه تحت امرش در كشور فرانسه مستقر گرديد.

محل استقرار فرقه مجاهدين در فرانسه، شهر كوچك اورسورواز در استان سرژي پونتواز فرانسه در نزديكي پاريس ميباشد.

در سالهاي آغازين نبردهاي خونين فرقه مجاهدين با حكوت ايران كه منجر به كشته شدن هزاران انسان بيگناه توسط اين فرقه شد، اين مكان مركز اصلي فرمانده هي عملياتهاي تروريستي فرقه مجاهدين بود. در اين مكان عملياتهاي تروريستي فرقه طرح ريزي و فرمانده هي ميشد و همچنين فرقه از اين مكان فعاليتهاي سياسي اش را در غرب برنامه ريزي و به اجرا در مي آورد.

هر چند كه در سالهاي بعد آقاي مسعود رجوي رهبر تروريستهاي مجاهدين مجبور به ترك فرانسه و اقامت گزيدن در عراق گرديد اما اين مكان همچنان نقشي اساسي را در فعاليتهاي خرابكارانه فرقه ايفا مينمود.

در طول نزديك به سه دهه فعاليت تروريستي مجاهدين پس از انقلاب ضد سلطنتي 1357 خورشيدي، دو پايگاه مركز اصلي فرمانده هي عمليات هاي تروريستي فرقه بوده است:

1.پايگاه اشرف واقع در استان ديالي عراق

2. پايگاه مريم در شهر اورسور واز فرانسه

هرچند كه در سال1365 خورشيدي مسعود رجوي خاك فرانسه را ترك نمود و در عراق و تحت حمايت ديكتاتور سابق عراق(صدام حسين) اقامت گزيد و پايگاه اشرف در عراق مركز اصلي فرمانده اي عمليات خرابكارانه فرقه بود اما پادگان مريم در فرانسه در طول اين سالها نيز همچنان نقش مكمل خويش را ايفا مي نمود.

اما پس از سقوط حكوت صدام حسين و ناپديد شدن مسعود رجوي سركرده فرقه، و فرار مريم رجوي همسر وي از عراق به فرانسه، پادگان مريم دراورسورواز دگر بار نقش محوري خويش را بازيافته است.

عليرغم اينكه فرقه تروريستي مجاهدين در ليست سازمانهاي تروريستي اتحاديه اروپا قرار دارد اما دولت فرانسه به انگيزه چانه زدن با رژيم ايران در تعاملات في مابين، وجود تروريستهاي مجاهدين را با بهانه رعايت آزادي و حقوق بشر تحمل نموده است.

اما اينك فعالين حقوق بشر و مدافعين آزادي دقيقاٌ به دليل رعايت حقوق بشر و آزادي در فرانسه خواستار تحت كنترل در آمدن پايگاه مريم در فرانسه توسط دولت اين كشورميباشند.

بنا بر شواهد و نيز افشاي مناسبات دروني اين تشكيلات ضدبشري توسط اعضاي سابق اين فرقه كه بنده خويشتن نيز يكي از اعضاي سابق آن ميباشم، با كمال تأسف بايد گفت كه در درون اين پايگاه رفتار بسيار وحشيانه و غيرانساني با نيروهاي تحت امر فرقه، توسط مسئولين ارشد آن صورت ميپذيرد.

از آنجا كه رده بالاترين فرد حاضر در اين پايگاه خانم مريم قجرعضدانلو(رجوي) همسر مسعود رجوي ميباشد، لذا مسئوليت مستقيم جنايات صورت گرفته در اين پايگاه متوجه وي ميباشد. فراموش نكنيم كه اعضاي خود اين فرقه از مريم قجر به عنوان رهبر دوم فرقه و جانشين مسعود رجوي نيز ياد ميكند.

اما خوب است كه نگاهي تيتر وار به وضعيت افراد اسير در پادگان مريم بيندازيم و ببينيم موارد نقض وحشيانه حقوق بشر در اين جنايتگاه چه ميباشند:

1ــ افراد حاضر در پادگان مريم در فرانسه، صد درصد تحت كنترل كامل مريم عضدانلو قجر(رجوي) و فرماندهان ارشد حاضر در پادگان بوده و حق هيچ گونه تصميم گيري و رفتار آزادانه فردي را نداشته و كاملاٌ تحت كنترل و مراقبت ميباشند.

2ــ افراد حاضر دراين پادگان، به هيچ عنوان حق خروج انفرادي از اين پادگان را ندارند مگر در قالب تيمهاي چند نفره و با دستور و اجازه مسئولين درجه اول پادگان.

3ــ افراد اسير فرقه در اين مركزجنايت، حق دسترسي به هيچ رسانه آزادي را ندارند جز دسترسي به تلويزيون اختصاصي مجاهدين و روزنامه مجاهد.

نكته: تيمهاي سياسي حاضر در اين پادگان كه مسائل و تحولات سياسي را بررسي و تحليل ميكنند نيزدر قالب تيمهاي چند نفره فقط حق دسترسي به شبكه هاي راديو تلويزيوني و روزنامه ها و سايتهاي اينترنتي خاصي را دارند كه از قبل ليست آنها توسط مسئولين رده بالا تعيين شده است.

4ــ افراد حاضر در اين پادگان مثل ساير اعضاي اين فرقه در عراق، حق ازدواج، تماس با خانواده و بستگان خويش ( كه اگر عضو فرقه نباشند) را به هيچ وجه ندارند.

نكته:تنها فرد متأهل حاضر در اين پادگان مريم قجر عضدانلو همسر مسعود رجوي سركرده اصلي فرقه ميباشد.

5ــ هيچ مرد و زني در اين پادگان حق گفتگوي انفرادي با نفرديگري را در مورد مسائل اجتماعي و سياسي كه مربوط به فرقه نميباشد را ندارد.

6ــ زنها و مردان حاضر در پادگان مريم در فرانسه حق غذا خوردن بر سر يك ميز مشترك با هم را ندارند.

7ــ محلهاي خواب و استراحت و استحمام و ... مردان و زنان اسير در پادگان، كاملاٌ از يكديگر جدا بوده و هيچ جنس مخالفي حق ورود به مكان استقراري جنس مخالف را ندارد.

8ــ داشتن روابط جنسي در پادگان كاملاٌ ممنوع ميباشد و در صورت تخطي از اين قانون، با نفر خاطي به شدت برخورد ميشود. مگر اينكه اين رابطه در خفاي كامل و به درو از چشم ديگران صورت پذيرد كه اين نوع رابطه جنسي مخفي در پادگان بيشتر رايج ميباشد.

9ــ تمامي 24ساعت شبانه روز افراد حاضر در پادگان مريم برنامه ريزي شده و فرد بايد در قالب اين برنامه رفتار نمايند. هيچ گونه وقت آزاد و اختياري براي اين افراد در نظر گرفته نشده به گونه اي كه فرد فرصت فكر كردن به چيز ديگري غير از تشكيلات و ايدئولوژي فرقه را نداشته باشد.

10ــ اسراي ذهني فرقه تروريستي مجاهدين محصور در اين مقر،اكثراٌ به دليل انواع فشارهاي روحي و رواني و جسمي وارد شده بر روي آنان توسط مسئولين ارشد فرقه، داراي اختلالات روحي و رواني بوده و نياز فوري به مراقبهاي روانكاوانه دارند به گونه اي كه بايد مدت زيادي تحت كنترل و مراقبت روان پزشكان قرار بگيرند.

11ــ افرادي در درون اين پايگاه جرم و جنايت وجود دارند كه سالهاست ازاين مكان بيرون نرفته و در اينجا در واقع زنداني ميباشند.

12ــ افراد حاضر در پادگان مريم هر شب بايد در نشستي تحت عنوان عمليات جاري شركت كرده وگزارش كارهاي 24 ساعت گذشته خويش را ارائه نموده و نسبت به موارد كم كاري و يا احتمالاٌ سهل انگاري خويش پاسخگو بوده و وفاداري مجدد خويش را به اصول و ضوابط فرقه اعلام نمايد.

13ــ نشستهاي شستشوي مغزي و عمليات جاري كه به طور روزانه در پايگاه مريم برگزار ميگردند معمولاٌ با خشونت و فحاشي همراه بوده و افراد در اين نشست حتي مورد ضرب و شتم نيز قرارميگيرند.

14ــ در طول هر هفته يكبار و معمولاٌ در روزهاي جمعه نشست غسل هفتگي در پادگان مريم برگزار ميگردد. در اين نشست فرد بايد به دور از هرگونه شرم و حيائي، موارد و لحظه هاي احساسي جنسي خويش را در حضور ساير افراد حاضر در نشست بيان كند.

15ــ عليرغم اينكه گرداگرد پادگان مريم توسط پليس فرانسه محافظت ميگردد اما مسئولين فرقه به دستو مريم قجر عضدانلو( رجوي) ديوارهاي پادگان را با سيم هاي خاردار، از ترس فرار نيروها پوشانده اند.

16ــ فرمانده اصلي پادگان مريم، شخص مريم قجر عضدانلو(رجوي) بوده و تمامي افراد حاضر در اين مقر كاملاٌ بايد مطيع و فرمانبردار وي باشند.وي در اين پادگان شخصيتي خداگونه داشته و هيچ كس حق مخالفت با وي را ندارد.

احكام صادر شده از سوي وي حكم دستور خدا را براي يك فرد مذهبي داشته و لازم الاجرا ميباشند.

17ــ روز به روز به وسعت و مساحت پادگان به انگيزه انتقال كادرهاي مورد اعتماد فرقه از پادگان اشرف در عراق به اين مكان افزوده ميشود.

در اين راستا مريم عضدانلو قجر فرمانده اين پادگان دستور خريد خانه ها و زمينهاي مجاور را حتي با چندين برابر قيمت صادر نموده كه در اين راستا تا به امروز نيز تعدادي از خانه هاي مجاور خريداري شده و به اين پادگان ضميمه شده است.

18ــ اكثر افراد اسير در اين پادگان به انگيزه خلاص شدن از اين اوضاع دهشتناك، آماده به انجام عمليات انتحاري و يا خودسوزي در فرانسه و يا ساير نقاط اروپا ميباشند.

اشاره به ساير موارد مربوط به اين قضيه را به مباحث ديگري منتقل كرده و در اين جا به همين ميزان موارد ياد شده اكتفا مينمايم.

اما سؤال اينست:‌آيا نقض وحشيانه و روزانه ابتدائي ترين حقوق دهها انسان اسير در پادگان هولناك مريم در اورسورواز فرانسه و پادگانهاي فرعي تابعه در ساير نقاط اين كشور از دولت فرانسه قابل پذيرش بوده و اين دولت نبايد جوابگوي اينهمه جنايت و ستم روا شده در حق افراد اسير در پادگان مريم باشد؟!!!

فراموش نكنيم كه پادگان وحشتناك مريم در خاك كشوري قرار دارد كه حاكمانش سرزمين خود را مهد دموكراسي و حقوق بشر دانسته و ديگران را به واسطه نقض حقوق بشر سرزنش مينمايند.

آيا مقامات فرانسوي از جنايات صورت گرفته در پادگان مريم بي اطلاعند و يا به خاطر كسب منافع سياسي خويش چشمانشان را به روي اين همه جنايت بسته اند؟!

بر تمامي فعالين حقوق مدني،آزادي خواهان و مدافعان حقوق بشر و سازمانهاي فعال در اين حيطه واجب است كه دولت فرانسه را از جنايات صورت گرفته در پادگان مريم در اورسورواز مطلع نموده و بايد به دولت فرانسه هشدار داد كه قبل از بروز يك فاجعه انساني در اين مكان نسبت به تعطيلي هرچه سريعتر آن اقدام نمايند.

محسن عباسلو،كانون آوا،05.12.2008

 

مطالبی در ارتباط:

ــ یاد واره سردار وطن میرزا کوچک خان ( فرزاد فرزین فر )

ــ مجاهدین در آلمان «ببینید ما ایرانیهای خوب هستیم » ( فایننشیال تایمز )

ــ نامه سرگشاده به  فرانک اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان ( محمد حسین سبحانی )

ــ اطلاعیه فراکسیون سبزهای آلمان درباره مجاهدین ( ایران امروز )

ــ در مورد مسائل جدید افشا شده در سازمان مجاهدین ( بتول ملکی )

ــ اتحادیه اروپا ، تروریسم ، چالشها و نظرها ( فرزاد فرزین فر )

ــ جنگجویان خدا در پیاده رو ( استاندارد )

ــ مصاحبه  با آقای علی جهانی فرد از اعضای جداشده از مجاهدین قسمت دوم ـ نذر و نیاز های رهبری فرقه مجاهدین ( سایت ایران قلم )

ــ جزييات تازه از عقيم سازي زنان عضو فرقه رجوي براي ارتقاي سازماني ( بتول سلطانی )

ــ مصاحبه  با خانم بتول سلطانی ـ قسمت اول ( بنیاد سحر)

ــ آیا فرانسه ریسک پذیرش مجاهدین خلق را تقبل خواهد کرد؟! ( بهار ایرانی )

ــ فرقه رجوي اقدام به جراحي رحم زنان و عقيم سازي آنها مي‌كند ( فارس )

ــ اقدامات تروریستی - انتحاری کماکان گزینه اول مجاهدین در غرب است ( بهار ایرانی )

ــ اشرف «شهر» مردگان، شهری که در آن عشق ممنوع است ( خبرگاه )

ــ در پس پرده دروغگویی ها و واژگونه نگاری ها ، مجاهدین خلق، کمپ اشرف، عراق ( ایران اینترلینک )

ــ شش عکس منتشر نشده از مریم رجوی در پادگان اشرف ( وبلاگ حسن زبل )

ــ مجاهدین خود پادگان اشرف را برچینند! ( فرخ نگهدار )

ــ آقای پیرانسر عضو قدیمی و باسابقه مجاهدین خلق از این سازمان میگوید ( وبلاگ حسن زبل )

ــ اردوگاه آتی  فرقه مجاهدین کجاست؟ ( کاوه پور )

ــ دستگیری افراد وابسته به مجاهدین در فرانسه و سوئیس ( رادیو فردا )

ــ از فاجعه سوم مي توان اجتناب کرد‏ ( فرخ نگهدار )

ــ ابراز نگرانی کازاکا به نمایندگی از مریم رجوی از فعالیت اعضای جداشده در پارلمان اروپا ( سایت ایران قلم )

 ــ جلسه پارلمان اروپا حول محور "سازمان مجاهدین خلق/ شورای ملی مقاومت و فعاللیت های آنان"  ( ایران اینترلینک )

ــ آیا سازمان مجاهدین خلق یک فرقه است؟ ( بهرخ محجوب )

ــ سازمان مجاهدین به کنترل قرارگاه اشرف توسط دولت عراق اعتراف کرد ( بتول ملکی )

ــ اندک اندک، جمع مستان می رسند ( بهزاد علیشاهی )

ــ گوشه ای از منابع مالی مجاهدین در عراق - ضمیمه ای بر اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین- 2 ( جواد فیروزمند ـ انجمن آریا )

ــ اطلاعیه  در خصوص شرایط کنونی پادگان اشرف در عراق ( انجمن ایران باستان آینده درخشان )

ــ گزارشی از جلسه پاریس ( سمپوزیم مجاهدین، آغاز ِ پایان) با حضور آقایان حسن پیرانسر، علی جهانی فرد و حمید سیاه منصوری

ــ نشانه شناسی استیصال در پیام تکراری شهریور 86 مسعود رجوی ( سایت مجاهدین )

ــ مجاهدين خلق در صدای آمريکا، نمایشنامه در یک پرده ( سایت گویا )

ــ شهر بی مغزها ( پارس ایران )

ــ دلخوری یک سرباز گمنام ولایت رجوی از خبرنگار صدای آمریکا ( خبرگاه )

ــ از دست دادن پرستیژ توی برنامه تلوزیونی جالب بود ( من راه نشین) !

ــ VOA TV- برنامه میز گردی با شما- بیژن فرهودی - علیرضا جعفر زاده و محمد حسین سبحانی( ویدئو کامل در یو تیوب ـ سایت آریا)

ــ سمپوزیوم " مجاهدین، آغاز پایان" ( انجمن ایران باستان آینده درخشان )

ــ دفاع جعفرزاده از سازمان مجاهدین خلق و نظرات محمد حسین سبحانی در این مورد (  برنامه تلویزیونی صدای آمریکا )

ــ تبریک و تهنیت به اسرای پادگان اشرف ( کانون رهایی )

ــ نامه به آقای جلال طالبانی رئیس جمهورعراق ( الف ـ مینو سپهر )

ــ کنترل اشرف ( ادوارد ترمادو )

ــ مصاحبه  با دکتر خانباباتهرانی در مورد کنترل پادگان موسوم به اشرف توسط ارتش عراق ( رادیو آلمان )

ــ دولت عراق در پی مصوبه ضد تروریستی خود، حامی مجاهدین در استان دیالی را دستگیر کرد ( تحریریه ایران قلم )

ــ دولت عراق پایگاه اشرف را کنترل خواهد کرد ( رادیو بی بی سی )

ــ همزمان با سفر ملک عبدالله به عراق روزنامه العرب الیوم اردن گزارش داد: عراق بزودی مسئولیت کنترل پادگان اشرف را بر عهده می گیرد ( سایت ایران قلم )

ــ  دستور بازداشت شماری از مسؤولان مجاهدین در عراق صادر شد ( تلویزیون الجزیره )

ــ آیا دولت عراق یک گام به سمت کنترل پادگان مجاهدین در عراق برداشته است؟ ( هیئت تحریریه ایران قلم )

ــ دولت عراق ارتباط با مجاهدین خلق را ممنوع کرد ( رادیو بی بی سی )

ــ یک گردان از ارتش عراق پیرامون پادگان مجاهدین در این کشور مستقر شد ( هیئت تحریریه ایران قلم )

ــ نامه  به نخست وزیر عراق ( کانون رهایی )

ــ بن بست در بن بست ( سایت ایران قلم )

ــ آمریکا، عراق و صلیب سرخ گفتگوهای محرمانه برای اخراج مجاهدین از عراق را شروع کردند ( ایندیپندنت )

ــ ملاقات نماینده سازمان مجاهدین خلق و سفیر دولت اسرائیل در ایتالیا ( سایت ایران قلم )

ــ عراق مجاهدین خلق را به فعالیت های ضد دولتی متهم کرد ( رادیو فردا )

 

 

 سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است

مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد