_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________

" کانون قلم"

 افغان  مش ستاره         Asar@noavar.com                  

 

زنان مبارز فراموش شده .

-----------------------

 

از روزا  لوكزامبورگ  تا  مارتين لوتر .

 

Rosa  Luxemburg      1871 – 1919              

 23.01.2007

  حدود يك هفته پيش ،مراسم سالگرد قتل روزا  لوكزامبورگ ،زن مبارز آلماني،لهستاني تباربود كه درسال 1919 از طريق نظاميان راستگراي ضدانقلابي دربرلين بقتل رسيد واز روي پلي به رود خانه اي انداخته شد. دراين مراسم به كوشش احزاب چپ آلمان ،اين پل بنام او نامگذاري گرديد.

     و در حاليكه درغالب سايت هاي اينترنتي روشنگري فارسي زبان مقيم خارج، نامي از اونيامد- ولي خوشبختانه چندين سايت از مارتين لوتر، مبارز سياه پوست بقتل رسيده آمريكايي نمودند. چنانچه عمدي دركارنباشد موجب تاسف است كه مبارزان اجتماعي جهاني اين چنين راحت فراموش شوند.

روزا لوكزامبورگ درسال 1871 درلهستان بدنيا آمد . او پايه گذار حزب كمونيست و يكي از رهبران جنبش كارگري بين المللي بود و ازسال 1887 درمبارزه جنبش كارگران لهستان شركت كرد ودرسال 1893 درشهر كونيگزبورگ يكي از بنياد گذاران حزب سوسيال دمكرات شد . او ازسال 1897 بعنوان عضو حزب سوسيال دمكرات آلمان به مبارزه پرداخت و همزمان فعال درجنبش انقلابي لهستان نيز بود.

روزا لوكزامبورگ درسال 1899 با اثري ازخود با عنوان “انقلاب يا رفرم اجتماعي“ به مبارزه با جنبش (رويزونيستي) درميان كمونيستها پرداخت. و درسال 1905 يكي ارمبارزان انقلابي شهر ورشو درلهستان بود. او بعنوان يكي ازرهبران جنبش چپ آلمان به نشر آثاري علمي پيرامون تئوري مبارزات انقلابي، نقش مهمي دروحدت نيروهاي انقلابي در طول جنگ جهاني اول داشت، وچندين بار دستگير و در زندان به نوشتن “بحران سوسيال دمكراتي“ پرداخت .ودر فعاليت هاي نيمه علني به نوشتن مقاله، شبنامه، اعلاميه و “نامه هاي اسپارتاكوس“ پرداخت. او از سال 1918 همراه كارل ليبكنشت به انتشار “پرچم سرخ“ پرداخت و كوشش براي پايه گذاري حزب كمونيست آلمان را بعهده گرفت. او چون خواهان يك جمهوري كمونيستي شورايي بود، سرانجام در مبارزات ماه ژانويه سال 1919 همراه همرزم خود، كارل ليبكنشت بقتل رسيد.

 

 

 سایت قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است

مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد