_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________

" کانون ایران قلم"

kanoon@iran-ghalam.de

info@iran-ghalam.de

www.iran-ghalam.de

مهمانان ناخوانده

24.12.2008

حمید فرخنده ـ گویا

hamid_farkhondeh@hotmail.com

 

آن روز که همه دلسوزان و صاحب نظران سياسی، مجاهدين را از رفتن به عراق، به خاک دشمن در حال جنگ با ايران، برحذر داشتند، گوش شنوايی در اين سازمان وجود نداشت. امروز نيز که دولت قانونی عراق از اين سازمان می خواهد، به هر دليل، خاک عراق را ترک کند، آنها کودکانه با اين درخواست کشور ميزبان مخالفت می کنند

هنگامی که مجاهدين خلق در اوايل سال ۸۶ ميلادی فرانسه را به قصد عراق ترک کردند، بسياری از ناظران سياسی استقرار اين سازمان در کشور در حال جنگ با ايران را خودکشی سياسی ارزيابی کردند. تصوّر پی آمدهای مهلک چنين تصميمی برای کسانی که با الفبای سياسی آشنا بودند، چندان مشکل نبود. اما کمتر کسی می توانست در آن سال ها پيش بينی کند سرنوشتی چنين تراژيک در انتظار سازمان مجاهدين خلق خواهد بود.

دولت قانونی عراق اخيرا خواستار برچيده شدن قرارگاه اشرف که مجاهدين شهر اشرف اش می نامند، شده است. مقامات عراقی ضمن اعلام رد گزينه ماندن مجاهدين در خاک عراق از آنها خواسته اند اين کشور را به قصد ايران يا کشور ثالثی که حاضر به پذيرش آنها باشد، ترک کنند. سازمان مجاهدين خلق در واکنش به اين درخواست دولت عراق، بستن اردوگاه اشرف و انتقال مجاهدين به ايران يا کشور ثالث را زمينه سازی برای "جنايت جنگی و جنايت عليه بشريت" خوانده است.

۲۴ سال پيش، مجاهدين ظاهرا "برای مدتی کوتاه" به عراق رفتند تا به زعم خويش طی چند سال مبارزه و در سايه ارتش صدام، نظام جمهوری اسلامی را سرنگون کنند. آنها برای درخواست پناهندگی به عراق نرفتند، بلکه در کسوت رزمندگان مجاهد يا نيروهای "ارتش آزاديبخش" در حاليکه عموما پناهندگی کشورهای مختلف اروپايی و امريکای شمالی را دارا بودند در عراق نزديک نوار مرزی با ايران، مستقر شدند. آنها هيچگاه به عنوان پناهندگان مجاهد در عراق حضور نداشته اند و بعد از سرنگونی رژيم صدام حسين نيز از دولت عراق تقاضای پناهندگی نکرده اند.

البته مجامع بين المللی و ديگر نهادهای و سازمان های حقوق بشر می بايست از حقوق انسانی آنها حمايت کرده و تسهيلات لازم برای انتخاب آزادانه و انتقال به هر کشوری که خود خواهان عزيمت به آنجا هستند را برايشان فراهم کنند.

اعتراض سازمان مجاهدين اما در قالب اطلاعيه دبيرخانه شورای ملی مقاومت،به سخنان موفق الربيعی مشاور امنيتی دولت عراق، گويا تکرارِ کميکِ تاريخِ تراژيکِ اين سازمان است.

در ميان سازمان های سياسی در تاريخ ايران معاصر کمتر نيرويی می توان يافت که به اندازه سازمان مجاهدين دچار اشتباهات مهلک سياسی و نظامی و حتی فرهنگی شده باشد. اشتباهاتی که حاصل آن به کشتن دادن هزاران جوان مجاهد، تبديل رهبری بسته اما جمعی در سازمان به رهبری فردی مسعود رجوی و سرانجام بن بست سياسی و تشکيلاتی کنونی مجاهدين است.

ارزيابی شتاب زده و غيرواقعی رهبری سازمان از تعادل نيروها، آنها را به تظاهرات مسلحانه در اواخر بهار سال ۱۳۶۰ واداشت. که به کشته شدن هزاران نفر از اعضا و هواداران اين سازمان منجر شد. [البته نقش خشونت شديد نظام اسلامی در سرکوب مجاهدين خلق، محکوم و مسئوليت بزرگ نظام اسلامی در اين برگ خونين از تاريخ سياسی معاصر کشور در جای خود قابل بررسی است.] بعد از خروج مسعود رجوی و بقيه السيف نيروهای اين سازمان به خارج از کشور، ماجرای شخصی ازدواج مسعود رجوی با مريم عضدانلو قاجار در نمايشی مضحک، امری سياسی_ايدئولوژيک نام گرفت.

بار ديگر با محاسبه ای غلط، در اوج جنگ ايران و عراق مسعود رجوی که اينک هم پيشوای سياسی سازمان بود هم رهبر عقيدتی آن، در لباس رهبری نظامی سازمان سرنوشت خود و سازمانش را با سرنوشت رژيم بعث عراق گره زد و راهی عراق شد.

در تابستان ۶۷ موافقت ايران با قطعنامه ۵۹۸ شورای امنيت از سوی ايران و صلح ميان ايران و عراق، رجوی که خود را بازنده بزرگ صلح می ديد، با فراخواندن هزاران نفر از هواداران سازمان از سرتاسر اروپا و امريکای شمالی به عراق، حمله ای در پناه نيروی هوايی ارتش صدام به ايران سازمان داد. خوش خيالی سياسی نشأت گرفته از ارزيابی هايی سخت دور از واقعيت باعث گشت تا چند هزار نفر مجاهد که بسياری از آنها برای اولين بار سلاح در دست می گرفتند با طی کردن آموزش نظامی دو روزه ای، با شعار از "مهران تا تهران" چند شهر مرزی را به اميد رسيدن چند روزه به تهران، آن هم از راه جاده، پشت سر بگذارند. عملياتی که فروغ چندانی نداشت اما جاويدان شد. جاويدان از آن جهت که در تاريخ عمليات جنگی، خطاهايی چنين فاحش از نظر نظامی و ارزيابی های کودکانه از توان خويش، امکانات دشمن و اين چنين به قربانگاه فرستادن نيروهای خودی، بيسابقه است. يک نمونه کوچک آن درست کردن خودروهای زرهی توسط جوش دادن يک ورقه فلزی در دو سوی وانت های سازمان است که ظاهرا از ابتکارات نظامی خانم مريم رجوی بوده است.

همه اين ابتکارات و کارنامه بلند اشتباهات پی درپی، محصول تصميمات رهبری سازمان و در راس آن مسعود رجوی است که خود را "نوک پيکان تکامل" جامعه ايران نيز بحساب می آورد.

اگر عمليات "فروغ جاويدان" و کشته شدن بيش از هزار نفر از نيروهای مجاهد در دشت حسن آباد و تنگه چهار زبَر، اوج تراژدی سياست های مجاهدين خلق است، اعتراض اين سازمان به تصميم دولت قانونی عراق در مورد بستن اردوگاه اشرف و امتناع مجاهدين از ترک خاک اين کشور، سوی کمدی اين تراژدی است.

آن روز که همه دلسوزان و صاحب نظران سياسی، مجاهدين را از رفتن به عراق، به خاک دشمن در حال جنگ با ايران، برحذر داشتند، گوش شنوايی در اين سازمان وجود نداشت. امروز نيز که دولت قانونی عراق از اين سازمان می خواهد، به هر دليل، خاک عراق را ترک کند، آنها کودکانه با اين درخواست کشور ميزبان مخالفت می کنند. آنروز که نمی بايست می رفتند، رفتند و امروز که می بايست حال که ميزبان عذرشان را خواسته، محترمانه خاک عراق را ترک کنند، قصد ماندن دارند.

حتی اگر دولت عراق، خواهان بستن اردوگاه اشرف و ترک خاک عراق از سوی مجاهدين خلق نباشد، بخاطر منافع ملی خويش و برقراری روابط دوستانه با همسايه بزرگ شرقی خود، با فعاليت های سياسی مجاهدين خلق عليه ايران مخالفت خواهد کرد. تا چه رسد به فعاليت های نظامی. تازه فعاليت های نظامی با کدام اسلحه و تانک و توپ؟ سازمانی معتقد به مبارزه مسلحانه اما خلع سلاح شده، تحت مراقبت دائمی هم از سوی نيروهای نظامی امريکايی و عراقی، با رهبری مخفی در خاک کشوری بيگانه، حتی اگر از ليست تروريستی تمام کشورهای جهان نيز خارج شود، چه کاری از پيش خواهد برد؟

در کشورهای اروپايی يا امريکای شمالی و استراليا لااقل امکان فعاليت سياسی عليه نظام جمهوری اسلامی برای حدود ۳۵۰۰ مجاهد گرفتار در اردوگاه اشرف وجود دارد. معلوم نيست سازمانی که حتی امکان فعاليت سياسی عليه نظام جمهوری اسلامی در خاک عراق ندارد، به چه علت بر ماندن خود، آنهم عليرغم ميل صاحبخانه اصرار دارد؟ اين نيز حتما يکی ديگر از شاهکارهای سياسی اين سازمان است.

 

مطالبی در ارتباط:

ــ انحلال واخراج مجاهدین خلق از عراق به نفع یا برضد جنبش آزادی خواهی وترقی خواه مردم ایران ؟ ( علی شمس ـ سایت خبرگاه )

ــ عزم جدی دولت عراق بر خروج فرقه تروریستی مجاهدین از این کشور ( سایت ایران قلم )

ــ دولت عراق: قرارگاه اشرف باید برچیده شود ( رادیو فرانسه )

ــ هیئت عالیرتبه دولت عراق برای تعیین تکلیف مجاهدین وارد قرارگاه اشرف شد ( مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه )

ــ دکترعلیرضا نوری زاده با یاد خانواده های ساسانی و ایرانپور ( تلویزیون کانال یک )

ــ ملاقات هیئت نمایندگی انجمن نجات با بارونس نویل جونز وزیر امنیت در کابینه سایه بریتانیا ( ایران اینترلینک )

ــ مصاحبه  با آقای علی جهانی فرد از اعضای جداشده از مجاهدین ـ قسمت سوم ـ " عملیات جاری " و " غسل هفتگی" (سایت ایران قلم)

ــ مجاهدین در آلمان «ببینید ما ایرانیهای خوب هستیم » ( فایننشیال تایمز )

ــ نامه سرگشاده به  فرانک اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان ( محمد حسین سبحانی )

ــ اطلاعیه فراکسیون سبزهای آلمان درباره مجاهدین ( ایران امروز )

ــ در مورد مسائل جدید افشا شده در سازمان مجاهدین ( بتول ملکی )

ــ اتحادیه اروپا ، تروریسم ، چالشها و نظرها ( فرزاد فرزین فر )

ــ جنگجویان خدا در پیاده رو ( استاندارد )

ــ مصاحبه  با آقای علی جهانی فرد از اعضای جداشده از مجاهدین قسمت دوم ـ نذر و نیاز های رهبری فرقه مجاهدین ( سایت ایران قلم )

ــ جزييات تازه از عقيم سازي زنان عضو فرقه رجوي براي ارتقاي سازماني ( بتول سلطانی )

ــ مصاحبه  با خانم بتول سلطانی ـ قسمت اول ( بنیاد سحر)

ــ آیا فرانسه ریسک پذیرش مجاهدین خلق را تقبل خواهد کرد؟! ( بهار ایرانی )

ــ فرقه رجوي اقدام به جراحي رحم زنان و عقيم سازي آنها مي‌كند ( فارس )

ــ اقدامات تروریستی - انتحاری کماکان گزینه اول مجاهدین در غرب است ( بهار ایرانی )

ــ اشرف «شهر» مردگان، شهری که در آن عشق ممنوع است ( خبرگاه )

ــ در پس پرده دروغگویی ها و واژگونه نگاری ها ، مجاهدین خلق، کمپ اشرف، عراق ( ایران اینترلینک )

ــ شش عکس منتشر نشده از مریم رجوی در پادگان اشرف ( وبلاگ حسن زبل )

ــ مجاهدین خود پادگان اشرف را برچینند! ( فرخ نگهدار )

ــ آقای پیرانسر عضو قدیمی و باسابقه مجاهدین خلق از این سازمان میگوید ( وبلاگ حسن زبل )

ــ اردوگاه آتی  فرقه مجاهدین کجاست؟ ( کاوه پور )

ــ دستگیری افراد وابسته به مجاهدین در فرانسه و سوئیس ( رادیو فردا )

ــ از فاجعه سوم مي توان اجتناب کرد‏ ( فرخ نگهدار )

ــ ابراز نگرانی کازاکا به نمایندگی از مریم رجوی از فعالیت اعضای جداشده در پارلمان اروپا ( سایت ایران قلم )

 ــ جلسه پارلمان اروپا حول محور "سازمان مجاهدین خلق/ شورای ملی مقاومت و فعاللیت های آنان"  ( ایران اینترلینک )

ــ آیا سازمان مجاهدین خلق یک فرقه است؟ ( بهرخ محجوب )

ــ سازمان مجاهدین به کنترل قرارگاه اشرف توسط دولت عراق اعتراف کرد ( بتول ملکی )

ــ اندک اندک، جمع مستان می رسند ( بهزاد علیشاهی )

ــ گوشه ای از منابع مالی مجاهدین در عراق - ضمیمه ای بر اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین- 2 ( جواد فیروزمند ـ انجمن آریا )

ــ اطلاعیه  در خصوص شرایط کنونی پادگان اشرف در عراق ( انجمن ایران باستان آینده درخشان )

ــ گزارشی از جلسه پاریس ( سمپوزیم مجاهدین، آغاز ِ پایان) با حضور آقایان حسن پیرانسر، علی جهانی فرد و حمید سیاه منصوری

ــ نشانه شناسی استیصال در پیام تکراری شهریور 86 مسعود رجوی ( سایت مجاهدین )

ــ مجاهدين خلق در صدای آمريکا، نمایشنامه در یک پرده ( سایت گویا )

ــ شهر بی مغزها ( پارس ایران )

ــ دلخوری یک سرباز گمنام ولایت رجوی از خبرنگار صدای آمریکا ( خبرگاه )

ــ از دست دادن پرستیژ توی برنامه تلوزیونی جالب بود ( من راه نشین) !

ــ VOA TV- برنامه میز گردی با شما- بیژن فرهودی - علیرضا جعفر زاده و محمد حسین سبحانی( ویدئو کامل در یو تیوب ـ سایت آریا)

ــ سمپوزیوم " مجاهدین، آغاز پایان" ( انجمن ایران باستان آینده درخشان )

ــ دفاع جعفرزاده از سازمان مجاهدین خلق و نظرات محمد حسین سبحانی در این مورد (  برنامه تلویزیونی صدای آمریکا )

ــ تبریک و تهنیت به اسرای پادگان اشرف ( کانون رهایی )

ــ نامه به آقای جلال طالبانی رئیس جمهورعراق ( الف ـ مینو سپهر )

ــ کنترل اشرف ( ادوارد ترمادو )

ــ مصاحبه  با دکتر خانباباتهرانی در مورد کنترل پادگان موسوم به اشرف توسط ارتش عراق ( رادیو آلمان )

ــ دولت عراق در پی مصوبه ضد تروریستی خود، حامی مجاهدین در استان دیالی را دستگیر کرد ( تحریریه ایران قلم )

ــ دولت عراق پایگاه اشرف را کنترل خواهد کرد ( رادیو بی بی سی )

ــ همزمان با سفر ملک عبدالله به عراق روزنامه العرب الیوم اردن گزارش داد: عراق بزودی مسئولیت کنترل پادگان اشرف را بر عهده می گیرد ( سایت ایران قلم )

ــ  دستور بازداشت شماری از مسؤولان مجاهدین در عراق صادر شد ( تلویزیون الجزیره )

ــ آیا دولت عراق یک گام به سمت کنترل پادگان مجاهدین در عراق برداشته است؟ ( هیئت تحریریه ایران قلم )

ــ دولت عراق ارتباط با مجاهدین خلق را ممنوع کرد ( رادیو بی بی سی )

ــ یک گردان از ارتش عراق پیرامون پادگان مجاهدین در این کشور مستقر شد ( هیئت تحریریه ایران قلم )

ــ نامه  به نخست وزیر عراق ( کانون رهایی )

ــ بن بست در بن بست ( سایت ایران قلم )

ــ آمریکا، عراق و صلیب سرخ گفتگوهای محرمانه برای اخراج مجاهدین از عراق را شروع کردند ( ایندیپندنت )

ــ ملاقات نماینده سازمان مجاهدین خلق و سفیر دولت اسرائیل در ایتالیا ( سایت ایران قلم )

ــ عراق مجاهدین خلق را به فعالیت های ضد دولتی متهم کرد ( رادیو فردا )

 

 

 سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است

مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد